Общественный фонд    ЧИСТЫЙ ИССЫК-КУЛЬ
 Добровольное движение    ЧИСТЫЙ ИССЫК-КУЛЬ
вверх
 вниз 
Верхний блок Эмблема.

Кыймыл жөнүндө

“Таза Ысык-Көл” кайрымдуулук кыймылы ыктыярдуу негизде Кыргызстандагы жана анын чегинен тышкаркы жерлердеги бардык жигердүү жарандар менен уюмдарды, биздин касиеттүү көлүбүздүн экологиялык тазалыгын калыбына келтирүү боюнча ишмердүүлүгүнө катышууга кызыкдар болгондорду бириктирет.

Ысык-Көлдүн тазалыгын сактоону азыр, иш кайрылгыз кыйроого учурай электе жүргүзүү керек. Коомчулуктун кеңири катмарынын Ысык-Көлгө жардамысыз, аны аткаруу мүмкүн эмес. Биз, биздин жалпы кереметтүү Ысык-Көлүбүздү таза сактоо үчүн, биздин Кыргызстандагы, бир тууган КМШ жана алыскы чет өлкөлөрдөгү адамдардын көңүл бурууларына ишенебиз.

Таза Ысык-Көл кыймылынын бардык катышуучуларына кайрылып, Силер өз досторуңарды, алар өз–досторун чакырышын, каалар элек! Биз өз максаттарыбызды көптөгөн адамдардын күч-аракеттери менен гана ишке ашыра алабыз.

баннер
баннер
баннер