Общественный фонд    ЧИСТЫЙ ИССЫК-КУЛЬ
 Добровольное движение    ЧИСТЫЙ ИССЫК-КУЛЬ
вверх
 вниз 
Верхний блок Эмблема.

Кыймылдын катышуучулары

“Таза Ысык-Көл” Фондунун кыймылына, көлдүн тагдырына кайдыгер карабаган, ошондой эле биздин керемет көлдүн экологиялык тазалагын калыбына келтирүү иштерине ыктыярдуу кошумча кошкон жана жардам берүүгө мүмкүнчүлүгү бар, биздин планетадагы бардык адамдар же уюмдар мүчө болуп катыша алышат.

Бүгүнкү күндө кыймылдын көптөгөн катышуучуларынын арасында, суу алдында узак убакытка чейин жүрө алган, тажрыйбалуу жана суу алдына түшө турган жабдыктары бар адистер бар. Ысык-Көлдүн түбүн тазалоону каалаган, бардык суу алдына түшө турган даяр суучулдарды, мындан башка аквалангдар менен суу алдына түшүү жана сүзө билүүнү өздөштүрүүнү каалаган жигердүү жарандарды кыймылга катышууга чакырат.

Ысык-Көлдү сүйгөн, бардык кайдыгер эмес адамдарга кайрылып, биздин Ысык-Көлдү азыркы жана келечектеги муундар үчүн таза сактап калуу үчүн, колдоо көрсөткөн бардык жеке жана юридикалык жактарга жана кимдир бирөөлөр маалыматтык колдоо берсе, бардык кайрымдуулук акча жана материалдык-техникалык жардамдарды көрсөткөн болсо, биз терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз.


Почётные участники  | Спонсоры  | Государственные структуры  | Материально-техническая помощь  |  | Благотворители  |  Органы местного самоуправления  | Меценаты  | Юридическая помощь  | Инвесторы в экологию   | Информационная поддержка   | Дайверы  | Техническое содействие  | Партнёры  | Зарубежные доноры   | Пресса   | Телевидение  | Радио  | Связь, Интернет   | Фото, Видео, Сюжеты  | Полиграфия  | Анонимные помощники   | Волонтеры  | Энтузиасты  | Агитаторы  | Мысленно с Вами! | Обмен ссылками, баннерами
ЛоготипПочётные участники
ЛоготипСпонсоры
ЛоготипГосударственные структуры
ЛоготипМатериально-техническая помощь
ЛоготипБлаготворители
ЛоготипОрганы местного самоуправления
ЛоготипМеценаты
ЛоготипЮридическая помощь
ЛоготипИнвесторы в экологию
ЛоготипИнформационная поддержка
ЛоготипДайверы
ЛоготипТехническое содействие
ЛоготипПартнёры
ЛоготипЗарубежные доноры
ЛоготипПресса
ЛоготипТелевидение
ЛоготипСвязь, Интернет
ЛоготипФото, Видео, Сюжеты
ЛоготипПолиграфия
ЛоготипРадио
ЛоготипАнонимные помощники
ЛоготипВолонтеры
ЛоготипЭнтузиасты
ЛоготипАгитаторы
ЛоготипМысленно с Вами!
ЛоготипОбмен ссылками, баннерами